Projekt plakatu promującego konferencję

Plakat promujący V konferencję Social Boundaries of Work