Co to jest domena?

W uproszczeniu domena internetowa jest adresem strony internetowej, np. mojafirma.com.pl. Podobnie jak hosting, domena jest niezbędna do tego, by strona internetowa była dostępna w internecie dla wszystkich jego użytkowników.

Ta sama domena może być wykorzystana do stworzenia adresów e-mail, np. biuro@mojafirma.com.pl, co jest wskazane, zwłaszcza w przypadku adresów firmowych.

Aby było możliwe wykorzystywanie domeny, należy ją wcześniej zarejestrować u jednego z operatorów. W przypadku tworzenia strony internetowej po raz pierwszy, rejestrację domeny przeprowadza się zwykle u tego samego operatora, u którego wykupujemy hosting.

Ważność domeny należy regularnie przedłużać co 12 miesięcy. W przeciwnym razie zostanie ona zablokowana, w konsekwencji czego strona internetowa nie będzie dostępna dla użytkowników, a poczta elektroniczna przestanie funkcjonować. O tym, że okres ważności domeny dobiega końca, jesteś informowany z odpowiednim wyprzedzeniem przez nas lub bezpośrednio przez operatora.

Rejestracją i konfiguracją domeny zajmujemy się nieodpłatnie w ramach realizacji projektu strony internetowej.

 

 

Zobacz również: