Czy podpiszemy umowę współpracy?

W zależności od rodzaju i skali zamówienia, podpiszemy z Tobą umowę. Dokument taki określa m.in. zakres prac do wykonania, obowiązki i zakres odpowiedzialności obu stron umowy.