Projekt logo

Agencja Doradztwa Inwestycyjnego - wizualizacja logo
Projekt logo ADI - wersja podstawowa
Projekt logo ADI - wersja alternatywna